اشعار فراموش شده

در جشن جنوبی چشمانت بقعه ای خواهم ساخت

کوچه باغ شعر ، 29

نویسنده: آزادمهر غریبی / الهام عزیزی مقدم | دوشنبه 18 مرداد 1395 ساعت 02:20


خانم ر. قدیمی نوران

::::::::::::::::::::::::::::::::::::
آقای محتشم مومنی

::::::::::::::::::::::::::::::::::::
خانم سیده لاله رحیم زاده ( آلاله سرخ )

::::::::::::::::::::::::::::::::::::
آقای یوسف محقق
:::::::::::::::::::::::::::::::::::
آقای ابوالفضل سنبلی بیدگلی
:::::::::::::::::::::::::::::::::::
آقای مصطفی بردبار مژدهی

:::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::


به ادامه مطلب رجوع کنید :
خانم ر. قدیمی نوران
من از نگـــــاه تلــخ تو تــا بغض شـــب اینجا

رفـــــتم کـــــنار خــــلوتی تن تن تـــتن تنها

رفتم نگـــــاه فـــصل طـــــوفان دیـده را با تو

از سر بگــــــیرم زردی هر لــــــحظه را تا تو

رفتم ولی جا ماندم از دل بســـــــتگی هایم

من مــاندم و انبوه درد و خســـــــتگی هایم

من تشنه رفتم تا لب چشــــمان شب گردت

لب تشنه برگشتم ولی از چشمه ی سردت

من در حــــــــصار زن شدن گم گشتم اما تو

گفتی که  یا  تکرار تنهــــــــــایی شدن یا تو

تو لـــــحظه های  وحشت و اجبار من  بودی

یا  یک  حصار  از  زندگی  دیــــوار  من  بودی

من سنگسار سنگ شهوت های شب هستم

تا  مرز  رسوا  ماندنم  تا  جان  به لب  هستم

در  اعتراف  مـــن  به دل  کندن  ز  تو  اینجــــا

من  اعتراضی خسته از این بی کسی حــــالا

من  مجــــــرم جرم  هوس های  زمان  هستم

چون از دل  ســــرد  تو  دل  بر  آسمان  بستم

من  پشت این درها ســـکوتم  از رضایت نیست

در  خلوت  زندان  من  جای  شـــــکایت  نیست

تو   مرحـــــــــم  پنهان   زخم  کاری ام    بودی

تو مــــــــــــرد  من  اما  غم  تکراری ام    بودی

یک  آینه  شاید  نشـــــــــــان   زندگی این  بود

از مــــــــــــردی و  مردانگی تا  هرزگی  این بود

من از ســــــــکوت  سادگی تا شب سفر کردم

تا  انفـــــــجار  زنــــدگی  با  تو  خطــــــر  کردم

در امــــــــتداد این شـــــــــب تاریک و بی فـــردا

با اشــــــک چشمانم  بشویم شــــــهوت دنـــیا

امشـب خـــدا را  توی  آهــــم  جســـــتجو کردم

من آســـــــــمان را با نگاهــــم جســـــتجو  کردم

شــــــــاید خدا هم بی خبر از حال من مــــــــانده

یا ســـــرنوشت  تلخ  من را زیر لــــب خـــــــوانده

دیگر دعـــــــــــا هم چاره ساز زخـــم یغما نیست

از اشــــــــــــتباه زن شدن اخـــــطار دنیا چیست؟

فـــــردا کفن می پوشـــــــــــم از جنس ندامت ها

شـــــــــاید کفن پاکــــــــــم کند از این ملامت ها

در مــــشت های مرد و زن سنگی که می رقصد

ســـــنگی که از دل سنگی این فتنه می ترسد

باران ســـــنگ و گور ننـــــگ و با دلی دل تنــــگ

ســنگی ندیدم تا کنون همچون تویی دل ســنـگ

احــــــــساس من در سنگ اول  زیرورو  می شد

ســـنگی که از دست تو در من جستجو می شد

ســـنگی که می داند گناه ســـادگی خون نیسـت

لیلی  گــــناهش  در نگــــــــاه پاک  مجنون نیست

ســـنگی که من را می کـــــــــشد تا نعره تا فریاد

حالا   که  رفــــــــته  آرزو های  دلــــــــــم  بر  باد

من در هــــــــــجوم سنــــگ و درد و خون جوشانم

من مـــــــــرده ام یا زنــــــــــده حـالا ؟نه نمی دانم!!!!
:::::::::::::::آقای محتشم مومنی


مهد مردان کشــورم ایران زمین         خاک گـــوهر خیز و با دانش عجین

ای سرای صــالحان حق سرشت         کشور آزادگــــــــــــــــــان مه جبین

سرزمینی چون تو در عــالم نبود         با سرافــــــــــرازی هماره همنشین

خـــــــانه ی ایمان و آگاهی تویی         نام تو یاد آور پاکــــــــــــــی و دین

رازها داری به سینه ای وطـــــن        از فــــــــــــــــــــداکاری یاران امین

راد مــــــــردانی که دائم بوده اند         دشمنت را از دل و جان در کمیـــن

خـــــــــاستگاه دانش و اندیشه ای        دین ودانش را تویی حصــن حصین

پروریده دامـــــــــــنت از دیر باز       گلـــــــــــرخانی به ز یاس و یاسمین

بوعلی سینا یکی زان گــــــلرخان       دیگـــــــــــــری سعدی دگرابن یمین

صدچوایشان در تو بالید ای وطن       صد چو ایشــــــــان باشدت در آستین

کوه ودشت تو سرای حکمت است       زین سبب هستی سزای آفـــــــــــرین

با تو می گیرد قرار ای مــــام من       جـــــــــــــــان ایرانی اگر باشد غمین

هرکجـــــا رو می کنم در این دیار       صد نشــــــــــــــــان بینم ز آثار متین

از خلیج فارس تا بحــــــــر شمال       هر وجب از خــــــــاک تو دُرّی ثمین

تخت جمشیدت نمــاد حشمت است       اصفهــــــــــــــان را هم بدیدم اینچنین

ذرّه ذرّه خــــــاک تو صد خاطره        دارد از ایثار و آثار مِهیـــــــــــــــــن

هرچه گویم من به توصیفت کمست      صــــــــد زبان باید نه یک ای نازنین

دست دشمـــــن دور باد از دامنت        تا ابد مانی تو با عزّت قــــــــــــرین

سرفرازی تو بادا مستــــــــــــــدام       ای تو رویشگاه خـــــــــــــوبان وزین

هرکه در سر فکــــــر آزارت کند       بهـــــــــــــــــــره اش بادا بلای آتشین

دردل(سامان) سراسرعشق توست     مهد مـــــــــــردان کشورم ایران زمین
:::::::::::::::

خانم سیده لاله رحیم زاده ( آلاله سرخ )بهارانه نسیمی ست،


بی پایان مهربانیت...


در  دلواپسی های این زمانه،


 طغیان نیرنگ های بی حدود.


نوشین زمزم


اذان سحرگاهی ست؛


رشته ی تسبیح مهرت،


دانه دانه


دعای دل شکسته ایست،


پاک وجاری


در طواف خانه ی دوست.


هروله کنان


درسعی از خود تاخود.


لبریز هم دلی


در میقات سبز دستانت،


در آبی نیایش لحظه ها


باشکوهی تمام...


از تبار مردان شعر،


عاشقان بی نشان


گمنامان طریق معرفت،


افراغ اندیشه های طلایی


خورشید مهرت پرفروغ


دستانت پرتوان...

:::::::::::::::آقای یوسف محقق
بوسه ای گم کرده ام ، ای مردم اهل خدا

هر کسی پیدا نموده ، پس بیارد بوسه را

بوسه ای اندازه ی یک تا هزار  اما یواش

مژدگانی می دهم هر کس بیابد بوسه را


:::::::::::::::
آقای ابوالفضل سنبلی بیدگلی

بیش از آن خسته ام

که شعری بگویم

ولی فکر تو

رهایم نمیکند:::::::::::::::


آقای مصطفی بردبار مژدهی

کی میشه با خدا آشتی کنم و

توبه از هرچی که کردم بکنم

دلمو با روزه عادت بدم و

اون نمازی که میخواستم بخونم

گرچه ما غرق گناهیم و غرور

کی میگه در رو ماها باز نمیشه

اگه قلبت رو واسش پاک بکنی

کی میگه عاشقی آغاز نمیشه

نمیخوام شعرمو طولانی کنم

وقتی مهدی(عج)رو داریم کم نداریم

با تموم مشکلات پیش رو

وقتی اون یاورماست غم نداریم

:::::::::::::::


دوشنبه 1 شهریور 1395 12:22
سلام آپم
منتظرتون هستم
سه شنبه 26 مرداد 1395 12:20
مینـــویســــم سـرشـــار از عـشـــق

بـــرای تـــویــی کـــه همیــشـــــــه ...

تنهـــا مخـاطـبـــ خـــاصّ دل نـــوشـتـــههــــای ِ منــــی!!! 

بــــرای تــــو کـــه بـخـوانـــی!!! بـــدانـــی!!!

دوستـــــ داشتـنـتــــــ در مــــن بــــیانتـــهـاستـــــــ ...

یکشنبه 24 مرداد 1395 19:02
سلام عیدت مبارک داش حبیب
آزادمهر غریبی / الهام عزیزی مقدم
مرسی
دوشنبه 18 مرداد 1395 16:37
درودوارادت دارم خدمت شما ادیب فرهیخته.دستان مهرتان پرتوان.سپاسگزارم
آزادمهر غریبی / الهام عزیزی مقدم
سپاس از شما بزرگوار

نویسندگان

    آزادمهر غریبی / الهام عزیزی مقدم
    تعداد پست ها: 246

درباره سایت

نمایه من

درباره سایت

به نام پروردگار هستی بخش

با سلام خدمت شما بزرگواران عزیز و مهربانم

مدتی قبل بر آن داشتیم که انجمن ما در تلگرام باشد اما متاسفانه هر بار با یک مشکلی رو به رو بودیم از انجمن طلوع تا به باران و به گروه نیم دری و پنجره تا به محفل ادبی و هنری شاپرک حال نمیدانم این مشکلات بر میگرده به خود بنده یا چیز دیگه ای هست و یا اشخاصی دوست ندارن ما در تلگرام باشیم به هر حال بعد از مدتها آمدیم و سایت را دوباره ساختیم این بار و با برنامه ایی کاملا متفاوت . بانک شاعران جوان . یک سایت که شعرهای انجمن هایی که به هر حال منحل شده را دوباره بازسازی خواهد کرد . و هر شب ما یک شاعر در پست مورد نظر خواهیم داشت . علاوه بر این برنامه ها انجمن نیایش که مدیر اصلی آن خانوم نوران هستن هم ما در آن انجمن و یکی از مدیران خواهیم بودم و اشعار همین طور آن جا هم بازتاب داده خواهد شد و برنامه هفتگی که داریم به صورت مستقیم و کارشناسی شده انجام خواهد گرفت و همین طور اشعار در روزنامه نسل فردا ، یک روزنامه تحلیلی و هنری در اصفهان به مدیریت سرکار خانوم عصمت ورپایی چاپ خواهد شد .


پی نوشت : تمامی پست های مورد نظر در بخش موضوعات سایت دنبال کنید

آدرس صفحه شخصی بنده درتلگرام
شماره تماس
09164772953


habib01367@


آدرس کانال بنده به اسم طاقچه

th1367@


آدرس کانال انجمن نیایش (( که اشعار و نقد بررسی و تحلیل انجا برگزار خواهد شد ))

ghadiminoran@


روزنامه نسل فردا (( اشعار دوستان این سایت و انجمن نیایش در این روزنامه چاپ خواهد شد ))

http://www.nasle-farda.ir/

موضوعات سایت

آخرین عناوین

موضوعات سایت

آخرین عناوین

صفحه اصلی سایت

آرشیو

پیوندها