نت بوک http://notebook1367.mihanblog.com 2020-03-31T05:24:36+01:00 text/html 2018-06-05T09:44:18+01:00 notebook1367.mihanblog.com رضا راد اس ام اس ویژه تسلیت شب های قدر | عکس و اشعار برای شب قدر شهادت امام علی علیه السلام http://notebook1367.mihanblog.com/post/3 <DIV id=explanation> <H1>اس ام اس ویژه تسلیت شب های قدر<SPAN class=small> </SPAN></H1> <P><ACRONYM title="Really Simple Syndication"></P> <P></P></DIV> <DIV id=content> <UL> <DIV class=article> <LI><A href="http://notebook1367.mihanblog.com/" rel=bookmark>اس ام اس ویژه تسلیت شب های قدر</A> <DIV> <P class=c3>انواع <STRONG>اس ام اس</STRONG> های جدید برای تسلیت گفتن شب های قدر برای شما عزیزان که می‌خواهید به دیگران این ایام را تسلیت بگویید.</P> <P class=c3>&nbsp;</P> <P class=c4>فعل مرا دیدی ولی چیزی نگفتی</P> <P class=c4>بنده همان بنده ، خدا مثل همیشه</P> <P class=c4>از ما توسل از تو لطف و دست گیری</P> <P class=c4>آقا همان آقا ، گدا مثل همیشه</P> <P class=c4><IMG title="اس ام اس ویژه تسلیت شب های قدر | عکس و اشعار برای شب قدر شهادت امام علی علیه السلام" class="aligncenter size-full wp-image-628776" alt="اس ام اس ویژه تسلیت شب های قدر | عکس و اشعار برای شب قدر شهادت امام علی علیه السلام" src="http://www.parsnaz.com/images/2018/06/214495120-parsnaz-com.gif" width=300 height=21></P> <H3 class=c6><SPAN class=c5>اس ام اس شب قدر شهادت امام علی علیه السلام</SPAN></H3> <P class=c4>کن عنایت بار الها سائل این خانه را</P> <P class=c4>این منم در میزنم بگشا در کاشانه را</P> <P class=c4>آمدم پیش تو با فرط گناهم ربنا</P> <P class=c4>لیلة القدر است و من نامه سیاهم ربنا</P> <P class=c4><IMG title="اس ام اس ویژه تسلیت شب های قدر | عکس و اشعار برای شب قدر شهادت امام علی علیه السلام" class="aligncenter size-full wp-image-628776" alt="اس ام اس ویژه تسلیت شب های قدر | عکس و اشعار برای شب قدر شهادت امام علی علیه السلام" src="http://www.parsnaz.com/images/2018/06/214495120-parsnaz-com.gif" width=300 height=21></P> <H4>&nbsp;</H4> <H4 class=c7><SPAN class=c5>متن شب قدر&nbsp;شهادت امام علی علیه السلام</SPAN></H4> <P class=c4>شب قدر سرنوشتم ، میبینی دلشوره دارم</P> <P class=c4>نکنه امشب تموم شه، رو زمین بمونه بارم</P> <P class=c4>نکنه که بین خوبا ، دست من خالی بمونه</P> <P class=c4>واسه من دوباره امسال ، بی پرو بالی بمونه</P> <P class=c4><IMG title="اس ام اس ویژه تسلیت شب های قدر | عکس و اشعار برای شب قدر شهادت امام علی علیه السلام" class="aligncenter size-full wp-image-628777" alt="اس ام اس ویژه تسلیت شب های قدر | عکس و اشعار برای شب قدر شهادت امام علی علیه السلام" src="http://www.parsnaz.com/images/2018/06/898044683-parsnaz-com.jpg" width=550 height=479></P> <H3>&nbsp;</H3> <H3 class=c6><SPAN class=c5>اس ام اس و متن شب قدر&nbsp;شهادت امام علی «ع»</SPAN></H3> <P class=c4>رویم نمی‌شود که بگویم مرا ببخش</P> <P class=c4>با این همه ی گناه ولیکن خدا ببخش</P> <P class=c4>شاید دلت گرفته ازاین توبه های سست</P> <P class=c4>این بار چندمین ولی آخر بیا ببخش</P> <P class=c4><IMG title="اس ام اس ویژه تسلیت شب های قدر | عکس و اشعار برای شب قدر شهادت امام علی علیه السلام" class="aligncenter size-full wp-image-628776" alt="اس ام اس ویژه تسلیت شب های قدر | عکس و اشعار برای شب قدر شهادت امام علی علیه السلام" src="http://www.parsnaz.com/images/2018/06/214495120-parsnaz-com.gif" width=300 height=21></P> <P class=c4>پیش از آنکه بنویسند جزای همه ی را</P> <P class=c4>می سپارند به تو قدر و قضای همه ی را</P> <P class=c4>شب قدر است ولی قدر نمی دانیمت</P> <P class=c4>که تو باید بدهی اجر و سزای همه ی را</P> <P class=c4><IMG title="اس ام اس ویژه تسلیت شب های قدر | عکس و اشعار برای شب قدر شهادت امام علی علیه السلام" class="aligncenter size-full wp-image-628776" alt="اس ام اس ویژه تسلیت شب های قدر | عکس و اشعار برای شب قدر شهادت امام علی علیه السلام" src="http://www.parsnaz.com/images/2018/06/214495120-parsnaz-com.gif" width=300 height=21></P> <P class=c4>شب قدر،</P> <P class=c4>آبستن سپیده فلاح و رستگاری انسانهای دل سپرده به مهر مهربانترین مهربانان است.</P> <P class=c4>شب قدر، شب حضور روح و ملایک در محضر امام زمان «عج» است.</P> <P class=c4>شب قدر، شبی است كه در عرصه آن انسان، ره صد ساله را یک شبه طی می كند.</P> <P class=c4><IMG title="اس ام اس ویژه تسلیت شب های قدر | عکس و اشعار برای شب قدر شهادت امام علی علیه السلام" class="aligncenter size-full wp-image-628776" alt="اس ام اس ویژه تسلیت شب های قدر | عکس و اشعار برای شب قدر شهادت امام علی علیه السلام" src="http://www.parsnaz.com/images/2018/06/214495120-parsnaz-com.gif" width=300 height=21></P> <P class=c4>ای دوست مهربان</P> <P class=c4>اگر مجروح چشیدی گهگاهی از زبان من،</P> <P class=c4>اگر رنجیده خاطر گشتی از لحن بیان من،</P> <P class=c4>حلالم کن و بعد امشب دعایم کن</P> <P class=c4><IMG title="اس ام اس ویژه تسلیت شب های قدر | عکس و اشعار برای شب قدر شهادت امام علی علیه السلام" class="aligncenter size-full wp-image-628776" alt="اس ام اس ویژه تسلیت شب های قدر | عکس و اشعار برای شب قدر شهادت امام علی علیه السلام" src="http://www.parsnaz.com/images/2018/06/214495120-parsnaz-com.gif" width=300 height=21></P> <P class=c4><SPAN class=c5><STRONG>اس ام اس شب های قدر شهادت امام علی علیه السلام</STRONG></SPAN></P> <P class=c4>نردبان دلم شکسته است، می‌شود برای من کمی دعا کنی؟</P> <P class=c4>یا اگر خدا اجازه می دهد به جای من خدا خدا کنی؟</P> <P class=c4>راستش دلم مثل یک نماز بین راه خسته و شکسته است</P> <P class=c4>می‌شود برای بیقراری دلم سفارشی به آن رفیق باوفا کنی؟</P> <P class=c4>*التماس دعا*</P> <P class=c4><IMG title="اس ام اس ویژه تسلیت شب های قدر | عکس و اشعار برای شب قدر شهادت امام علی علیه السلام" class="aligncenter size-full wp-image-628776" alt="اس ام اس ویژه تسلیت شب های قدر | عکس و اشعار برای شب قدر شهادت امام علی علیه السلام" src="http://www.parsnaz.com/images/2018/06/214495120-parsnaz-com.gif" width=300 height=21></P> <P class=c4>&nbsp;</P> <P class=c4>در شب قدر</P> <P class=c4>مهمتر از بیداری کشیدن</P> <P class=c4>بیدار شدن است.</P> <P class=c4>دعا کنید که بیدار شویم</P> <P class=c4>*التماس دعا*</P> <P class=c4><IMG title="اس ام اس ویژه تسلیت شب های قدر | عکس و اشعار برای شب قدر شهادت امام علی علیه السلام" class="aligncenter size-full wp-image-628776" alt="اس ام اس ویژه تسلیت شب های قدر | عکس و اشعار برای شب قدر شهادت امام علی علیه السلام" src="http://www.parsnaz.com/images/2018/06/214495120-parsnaz-com.gif" width=300 height=21></P> <H3 class=c6><SPAN class=c5>جملات شب قدر&nbsp;شهادت امام علی «ع»</SPAN></H3> <P class=c4>آیا در رؤیاهایتان ، سبکبالی و لذت پرواز روح را احساس کرده‌اید ؟</P> <P class=c4>شب قدر، رؤیایی است که به حقیقت می پیوندد</P> <P class=c4>التماس دعا</P> <P class=c4><IMG title="اس ام اس ویژه تسلیت شب های قدر | عکس و اشعار برای شب قدر شهادت امام علی علیه السلام" class="aligncenter size-full wp-image-628778" alt="اس ام اس ویژه تسلیت شب های قدر | عکس و اشعار برای شب قدر شهادت امام علی علیه السلام" src="http://www.parsnaz.com/images/2018/06/1665930912-parsnaz-com.jpg" width=600 height=400></P> <H3 class=c6><SPAN class=c5>اشعار شب قدر&nbsp;شهادت امام علی علیه السلام</SPAN></H3> <P class=c4>شب قدر است و نومیدی ندارد</P> <P class=c4>کسی از بارگاه باری امشب</P> <P class=c4>فروغ رحمت و نور امید است</P> <P class=c4>به هر جانب که رو می آری امشب</P> <P class=c4><IMG title="اس ام اس ویژه تسلیت شب های قدر | عکس و اشعار برای شب قدر شهادت امام علی علیه السلام" class="aligncenter size-full wp-image-628776" alt="اس ام اس ویژه تسلیت شب های قدر | عکس و اشعار برای شب قدر شهادت امام علی علیه السلام" src="http://www.parsnaz.com/images/2018/06/214495120-parsnaz-com.gif" width=300 height=21></P> <P class=c4>&nbsp;</P> <P class=c4>امشب رحمت دوست جاریست مانند رود، نه!</P> <P class=c4>مانند باران، اگر دل تان لرزید، بغضتان ترکید</P> <P class=c4>کسی این جا محتاج دعاست</P> <P class=c4>اگر یادتان بود باران گرفت دعایی به حال من بیابان کنید</P> <P class=c4><IMG title="اس ام اس ویژه تسلیت شب های قدر | عکس و اشعار برای شب قدر شهادت امام علی علیه السلام" class="aligncenter size-full wp-image-628776" alt="اس ام اس ویژه تسلیت شب های قدر | عکس و اشعار برای شب قدر شهادت امام علی علیه السلام" src="http://www.parsnaz.com/images/2018/06/214495120-parsnaz-com.gif" width=300 height=21></P> <P class=c4>&nbsp;</P> <P class=c4>گویند کریم است و گنه می بخشد</P> <P class=c4>گیرم که ببخشد زخجالت چه کنم</P> <P class=c4>ز عرش صدای ربنا می‌آید</P> <P class=c4>آوای خوش خدا خدا می‌آید</P> <P class=c4>فریاد که درهای بهشت باز کنید</P> <P class=c4>مهمان خدا سوی خدا می‌آید</P> <P class=c4><IMG title="اس ام اس ویژه تسلیت شب های قدر | عکس و اشعار برای شب قدر شهادت امام علی علیه السلام" class="aligncenter size-full wp-image-628776" alt="اس ام اس ویژه تسلیت شب های قدر | عکس و اشعار برای شب قدر شهادت امام علی علیه السلام" src="http://www.parsnaz.com/images/2018/06/214495120-parsnaz-com.gif" width=300 height=21></P> <P class=c4>&nbsp;</P> <P class=c4>الهی! در آن شب که همه ی قرآن به سر می گذارند</P> <P class=c4>ما را توفیق بده قران به دل کنیم و عاملش باشیم</P> <P class=c4>یا علی مدد، التماس دعا</P> <P class=c4><IMG title="اس ام اس ویژه تسلیت شب های قدر | عکس و اشعار برای شب قدر شهادت امام علی علیه السلام" class="aligncenter size-full wp-image-628776" alt="اس ام اس ویژه تسلیت شب های قدر | عکس و اشعار برای شب قدر شهادت امام علی علیه السلام" src="http://www.parsnaz.com/images/2018/06/214495120-parsnaz-com.gif" width=300 height=21></P> <P class=c4>متن شب قدر</P> <P class=c4>امشب برای رسیدن به آسمان نردبان لازم نیست،</P> <P class=c4>دستت راکه بلند کنی ستاره اینجاست</P> <P class=c4>نگاهتان که آسمانی شد یاد ما را شهاب سنگی کنید</P> <P class=c4>که گوشه ی کوچکی از آسمانتان را خط می زند</P> <P class=c4><IMG title="اس ام اس ویژه تسلیت شب های قدر | عکس و اشعار برای شب قدر شهادت امام علی علیه السلام" class="aligncenter size-full wp-image-628779" alt="اس ام اس ویژه تسلیت شب های قدر | عکس و اشعار برای شب قدر شهادت امام علی علیه السلام" src="http://www.parsnaz.com/images/2018/06/1550438120-parsnaz-com.jpg" width=595 height=391></P> <P class=c4>تقدیری سراسر خیر برکت&nbsp;<BR>خرسندی سلامتی&nbsp;<BR>خوشبختی وسعادت دنیا وآخرت<BR>توشه شب قدرتان باد.</P> <P class=c4>التماس دعا</P> <P class=c4><IMG title="اس ام اس ویژه تسلیت شب های قدر | عکس و اشعار برای شب قدر شهادت امام علی علیه السلام" class="aligncenter size-full wp-image-628776" alt="اس ام اس ویژه تسلیت شب های قدر | عکس و اشعار برای شب قدر شهادت امام علی علیه السلام" src="http://www.parsnaz.com/images/2018/06/214495120-parsnaz-com.gif" width=300 height=21></P> <P class=c4>از على شناختم من به خدا سوگند خدا را<BR>اگه على «ع» رو دوست دارى و بهش احترام میذارى</P> <P class=c4>به حرفاشم احترام بذار و ازش پیروى كن</P> <P class=c4><IMG title="اس ام اس ویژه تسلیت شب های قدر | عکس و اشعار برای شب قدر شهادت امام علی علیه السلام" class="aligncenter size-full wp-image-628776" alt="اس ام اس ویژه تسلیت شب های قدر | عکس و اشعار برای شب قدر شهادت امام علی علیه السلام" src="http://www.parsnaz.com/images/2018/06/214495120-parsnaz-com.gif" width=300 height=21></P> <P class=c4>شکست حرمت محراب و قدرو علی<BR>وزرنگار شده سجاده،مهر علی<BR>کسیکه کعبه برایش گشوده بالو پری<BR>شکسته شد زفرق سرش تاجبین علی<BR>بخون نشسته کلام خداب بیت خدا<BR>چنین شده که ملقب شدس ثارالله<BR>سوگند بحق که ثبات جهان بحب علیس<BR>وقدرگرفته شب قدر زحرم خون علی<BR>اجرک الله یا صاحب الزمان<BR>برای تعجیل فرج مولا دعا کنیم.</P> <P class=c4><IMG title="اس ام اس ویژه تسلیت شب های قدر | عکس و اشعار برای شب قدر شهادت امام علی علیه السلام" class="aligncenter size-full wp-image-628776" alt="اس ام اس ویژه تسلیت شب های قدر | عکس و اشعار برای شب قدر شهادت امام علی علیه السلام" src="http://www.parsnaz.com/images/2018/06/214495120-parsnaz-com.gif" width=300 height=21></P> <P class=c4>جمــاعتی که 362 روز در حــق همدیگه نامـــردی کردن</P> <P class=c4>حالا تــو ی سه روز دنـبال حلالیـتن</P> <P class=c4><IMG title="اس ام اس ویژه تسلیت شب های قدر | عکس و اشعار برای شب قدر شهادت امام علی علیه السلام" class="aligncenter size-full wp-image-628780" alt="اس ام اس ویژه تسلیت شب های قدر | عکس و اشعار برای شب قدر شهادت امام علی علیه السلام" src="http://www.parsnaz.com/images/2018/06/784140057-parsnaz-com.jpg" width=400 height=400><BR>در جوشن كبیر یک عبارتی هست كه میگوییم « یا كٓریمٓ الصَّفْح »<BR>معناش خیلى جالبه<BR>یک وقتی یک کسی تورو میبخشه اما یادش نمیره که فلان خطا رو کردی و همیشه یک جوری نگات میکنه که تو میفهمی هنوز یادش نرفته یه جورایی انگار که سابقه بدت رو مدام به یادت میاره.<BR>ولی یک وقتی ،یه کسی تورو میبخشه و یه طوری فراموش می کنه انگار نه انگار که تو خطایی رو مرتکب شدی،اصلا هم به روت نمیاره.<BR>به این نوع بخشش میگن صفح.<BR>و خدای ما اینگونست</P> <P class=c4>از صمیم قلب می‌گوییم یا كریم الصَّفْح</P> <P class=c4><IMG title="اس ام اس ویژه تسلیت شب های قدر | عکس و اشعار برای شب قدر شهادت امام علی علیه السلام" class="aligncenter size-full wp-image-628776" alt="اس ام اس ویژه تسلیت شب های قدر | عکس و اشعار برای شب قدر شهادت امام علی علیه السلام" src="http://www.parsnaz.com/images/2018/06/214495120-parsnaz-com.gif" width=300 height=21></P> <P class=c4>امشب سر مهربان نخلی خم شد</P> <P class=c4>در کیسه نان به جای خرما غم شد</P> <P class=c4>در کنج خرابه ها زنی شیون کرد</P> <P class=c4>همبازی کودکان کوفه کم شد</P> <P class=c4>میگن شبهای قدر اگر حق الناسی گردنت باشه،</P> <P class=c4>صدای ناله هات به عرش نمیرسه،</P> <P class=c4>تو رو به حق این شبهای عزیز اگر حقی ازت ضایع کردم،</P> <P class=c4>حتی یک حرف حلالم کن</P> <P class=c4>این شب ها بیدار می‌مانم که بیدار شوم،</P> <P class=c4>شب نوزدهم شب مقدرات</P> <P class=c4>شب بیست و یکم شب تعیین</P> <P class=c4>شب بیست و سوم شب امضاست.</P> <P class=c4>خدایا بحق امیر المومنین،</P> <P class=c4>بهترینها برای همه ی ی آدما مقدر،</P> <P class=c4>تعیین و امضا شه،آمین…</P> <P class=c4>بچه ها التماس دعــــا</P> <P class=c4><IMG title="اس ام اس ویژه تسلیت شب های قدر | عکس و اشعار برای شب قدر شهادت امام علی علیه السلام" class="aligncenter size-full wp-image-628776" alt="اس ام اس ویژه تسلیت شب های قدر | عکس و اشعار برای شب قدر شهادت امام علی علیه السلام" src="http://www.parsnaz.com/images/2018/06/214495120-parsnaz-com.gif" width=300 height=21></P> <P class=c4>بانو<BR>احیا نزدیک است،<BR>نمی گویم علی را دوست بدار<BR>نه اصلا ،<BR>«لااکراه فی الدین»<BR>«هیچ اجباری در دین نیست»<BR>فقط ب احترامش… شمشیر آرایشت را… غلاف کن!</P> <P class=c4><IMG title="اس ام اس ویژه تسلیت شب های قدر | عکس و اشعار برای شب قدر شهادت امام علی علیه السلام" class="aligncenter size-full wp-image-628776" alt="اس ام اس ویژه تسلیت شب های قدر | عکس و اشعار برای شب قدر شهادت امام علی علیه السلام" src="http://www.parsnaz.com/images/2018/06/214495120-parsnaz-com.gif" width=300 height=21></P> <P class=c4>حضرت علی «ع» فرموده اند</P> <P class=c4>قُوت الأجسام الطَّعامُ وقوتُ الأرواح الإطعامُ<BR>نیروی تن آدمیان به غذا خوردن است و نیروی جان‌شان به غذا دادن</P> <P class=c4><IMG title="اس ام اس ویژه تسلیت شب های قدر | عکس و اشعار برای شب قدر شهادت امام علی علیه السلام" class="aligncenter size-full wp-image-628776" alt="اس ام اس ویژه تسلیت شب های قدر | عکس و اشعار برای شب قدر شهادت امام علی علیه السلام" src="http://www.parsnaz.com/images/2018/06/214495120-parsnaz-com.gif" width=300 height=21></P> <P class=c4>بدهید روی تخت سلیمان حک کنند<BR>پادشاهی مختص شخص شخیص حیدر است</P> <P class=c4><IMG title="اس ام اس ویژه تسلیت شب های قدر | عکس و اشعار برای شب قدر شهادت امام علی علیه السلام" class="aligncenter size-full wp-image-628781" alt="اس ام اس ویژه تسلیت شب های قدر | عکس و اشعار برای شب قدر شهادت امام علی علیه السلام" src="http://www.parsnaz.com/images/2018/06/1765600012-parsnaz-com.jpg" width=530 height=320><BR>هرشب یکی هست که تنهایی برای همه ی ما دعا میکنه&nbsp;<BR>عزیزانم ، بیایید امشب همه ی ما تنها برای او دعا کنیم<BR>یا مهدی عجل فی ظهورک&nbsp;</P> <P class=c4><IMG title="اس ام اس ویژه تسلیت شب های قدر | عکس و اشعار برای شب قدر شهادت امام علی علیه السلام" class="aligncenter size-full wp-image-628776" alt="اس ام اس ویژه تسلیت شب های قدر | عکس و اشعار برای شب قدر شهادت امام علی علیه السلام" src="http://www.parsnaz.com/images/2018/06/214495120-parsnaz-com.gif" width=300 height=21></P> <P class=c4>خدایا پناهم باش.که جز پناه تو پناهی نمی خواهم</P> <P class=c4>ما غیر علی در دو جهان یار نداریم<BR>غیر از اسدالله مددکار نداریم<BR>تا مهر علی در دل ما جای گزین شد<BR>با خوب و بد خلق خدا کار نداریم</P> <P class=c4><IMG title="اس ام اس ویژه تسلیت شب های قدر | عکس و اشعار برای شب قدر شهادت امام علی علیه السلام" class="aligncenter size-full wp-image-628776" alt="اس ام اس ویژه تسلیت شب های قدر | عکس و اشعار برای شب قدر شهادت امام علی علیه السلام" src="http://www.parsnaz.com/images/2018/06/214495120-parsnaz-com.gif" width=300 height=21></P> <P class=c4>عــاقـل کـجـاسـت تـا کـه بــبــیـنــد مـــرا؟<BR>اربــاب حــتی مـــیـان جـو مــجـازی رهــایـم نــکــرد</P> <P class=c4>الــهـی بـالـحـسـیـن.</P> <P class=c4>بــه فــرق نـازنــیــنـش کی اثــر مــی کـرد شـمــشـیــر؟</P> <P class=c4>یــقـیــنــاً اِبْــن مُــلْــــجَــم وقـت ضـربــت یــا عــلــی گـفــت</P> <P class=c4>الـتمـاس دعــا</P> <P class=c4><IMG title="اس ام اس ویژه تسلیت شب های قدر | عکس و اشعار برای شب قدر شهادت امام علی علیه السلام" class="aligncenter size-full wp-image-628776" alt="اس ام اس ویژه تسلیت شب های قدر | عکس و اشعار برای شب قدر شهادت امام علی علیه السلام" src="http://www.parsnaz.com/images/2018/06/214495120-parsnaz-com.gif" width=300 height=21></P> <P class=c4>خدانگهدار اى نخل ها ،چاه ها<BR>دگر نشنوید از على آه ها<BR>كه شام على گشته دیگر سحر<BR>كه امشب رود نزد پیغمبر<BR>السلام علیک یا أمیرالمؤمنین</P> <P class=c4><IMG title="اس ام اس ویژه تسلیت شب های قدر | عکس و اشعار برای شب قدر شهادت امام علی علیه السلام" class="aligncenter size-full wp-image-628776" alt="اس ام اس ویژه تسلیت شب های قدر | عکس و اشعار برای شب قدر شهادت امام علی علیه السلام" src="http://www.parsnaz.com/images/2018/06/214495120-parsnaz-com.gif" width=300 height=21></P> <P class=c4>واویلا فرق سری وا شده … آسان شد مردی که تنها شده<BR>باز انگار روضه ی زهرا شده … فاطمه داره نگاش میکنه<BR>زینب داره صداش میکنه … مجروح که هم دم مولا شده<BR>تسکینش چادر زهرا شده … بارونی چشم یتیما شده</P> <P class=c4>الـسـلـام علیک یــا علـی ابــن مــوسی الرضــا</P> <P class=c4><IMG title="اس ام اس ویژه تسلیت شب های قدر | عکس و اشعار برای شب قدر شهادت امام علی علیه السلام" class="aligncenter size-full wp-image-628782" alt="اس ام اس ویژه تسلیت شب های قدر | عکس و اشعار برای شب قدر شهادت امام علی علیه السلام" src="http://www.parsnaz.com/images/2018/06/778918800-parsnaz-com.jpg" width=558 height=315><BR>خدایـــا بازهم مهمانی تو و شبهای قدر<BR>گفتم دست خالی، زشت است مهمانی رفتن<BR>دست پر آمده ام<BR>دستی پر از گنـاه<BR>چشمی پر از امیـد<BR>بمانم یا برگردم&nbsp;</P> <P class=c4><IMG title="اس ام اس ویژه تسلیت شب های قدر | عکس و اشعار برای شب قدر شهادت امام علی علیه السلام" class="aligncenter size-full wp-image-628776" alt="اس ام اس ویژه تسلیت شب های قدر | عکس و اشعار برای شب قدر شهادت امام علی علیه السلام" src="http://www.parsnaz.com/images/2018/06/214495120-parsnaz-com.gif" width=300 height=21></P> <P class=c4>امـشب متـنى نـدارم.حـرفم ،حـرف ساده ایـست</P> <P class=c4>امـشب مـرایـادکـن درهـر «الـغوث» کـه مـیـگویـى</P> <P class=c4>شـایـد بـه حـق «یـارب» گـفـتـنـت «خـلـصنا» یـت بـراى مـن هـم مـستـجاب شود</P> <P class=c4>*الـتـماس دعـا*</P> <P class=c4><IMG title="اس ام اس ویژه تسلیت شب های قدر | عکس و اشعار برای شب قدر شهادت امام علی علیه السلام" class="aligncenter size-full wp-image-628776" alt="اس ام اس ویژه تسلیت شب های قدر | عکس و اشعار برای شب قدر شهادت امام علی علیه السلام" src="http://www.parsnaz.com/images/2018/06/214495120-parsnaz-com.gif" width=300 height=21></P> <P class=c4>اگر از پشت سر خنجر نمی خورد…مگر می ‌شد علی را روبه‌رو کشت؟</P> <P class=c4>السلام علیک یا امیرالمومنین</P> <P class=c4><IMG title="اس ام اس ویژه تسلیت شب های قدر | عکس و اشعار برای شب قدر شهادت امام علی علیه السلام" class="aligncenter size-full wp-image-628776" alt="اس ام اس ویژه تسلیت شب های قدر | عکس و اشعار برای شب قدر شهادت امام علی علیه السلام" src="http://www.parsnaz.com/images/2018/06/214495120-parsnaz-com.gif" width=300 height=21></P> <P class=c4>در شب نوزدهم<BR>این خبر را برسانید به عشاق نجف<BR>بوی سجاده خونین کسی می‌آید</P> <P class=c4>السلام علیک یا امیرالمومنین</P> <P class=c4><IMG title="اس ام اس ویژه تسلیت شب های قدر | عکس و اشعار برای شب قدر شهادت امام علی علیه السلام" class="aligncenter size-full wp-image-628776" alt="اس ام اس ویژه تسلیت شب های قدر | عکس و اشعار برای شب قدر شهادت امام علی علیه السلام" src="http://www.parsnaz.com/images/2018/06/214495120-parsnaz-com.gif" width=300 height=21></P> <P class=c4>ﺍﻣﺸﺐ ﺷﺐ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻭﺍﺣﺪﻩ&nbsp;<BR>ﺧﺪﺍ ﺳﺎﯾﺖ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻫﻤﻪ ﺭﻭ ﺗﺎ ﺻﺒﺢ ﺑﺎﺯ ﻣﯿﺬﺍﺭﻩ<BR>ﺩﻭ ﺷﺐ ﻫﻢ ﺣﺬﻑ ﻭ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ<BR>ﺣﻮﺍﺳﺖ ﺑﺎﺷﻪ ﺧﻮﺍﺏ ﻧﻤﻮﻧﯽ&nbsp;</P> <P class=c4>*التماس دعا*</P> <P class=c4><IMG title="اس ام اس ویژه تسلیت شب های قدر | عکس و اشعار برای شب قدر شهادت امام علی علیه السلام" class="aligncenter size-full wp-image-628783" alt="اس ام اس ویژه تسلیت شب های قدر | عکس و اشعار برای شب قدر شهادت امام علی علیه السلام" src="http://www.parsnaz.com/images/2018/06/1192095234-parsnaz-com.jpg" width=602 height=379><BR>نادعلــیا به هوای نجف<BR>یادحـــــرم برده قرارم ز کف<BR>باز هوای نجــــــفم آرزوست<BR>مهر عــلی در دو جهان آبروست<BR>یک نظـــــرم گر بکند بوتراب<BR>ذره ناچیز شود آفـــــــتاب<BR>حیدر کــــــــرار علیک السلام<BR>عشق فقط حب علـــــی والسلام<BR>زیرنشین علمش انبــــــــــیا<BR>سید و سالار همه ی اوصـــــیا<BR>نفس نبی،حبل مـــــتین،روح دین<BR>مظهر اسماء خ</P> <P class=c4><IMG title="اس ام اس ویژه تسلیت شب های قدر | عکس و اشعار برای شب قدر شهادت امام علی علیه السلام" class="aligncenter size-full wp-image-628776" alt="اس ام اس ویژه تسلیت شب های قدر | عکس و اشعار برای شب قدر شهادت امام علی علیه السلام" src="http://www.parsnaz.com/images/2018/06/214495120-parsnaz-com.gif" width=300 height=21></P> <P class=c4>اى دوسـت روزهـاى تنـعم بـه روزه بــاش<BR>باشـد که در افتـد شب قــدر وصـال دوست<BR>*التمـــاس دعا*</P> <P class=c4><IMG title="اس ام اس ویژه تسلیت شب های قدر | عکس و اشعار برای شب قدر شهادت امام علی علیه السلام" class="aligncenter size-full wp-image-628776" alt="اس ام اس ویژه تسلیت شب های قدر | عکس و اشعار برای شب قدر شهادت امام علی علیه السلام" src="http://www.parsnaz.com/images/2018/06/214495120-parsnaz-com.gif" width=300 height=21></P> <P class=c4>شب قدر خدا به دنبال بهانه ای برای بخشش بندگان است</P> <P class=c4>امشب تو بهانه بخشش گناهانم باش یا علی</P> <P class=c4><IMG title="اس ام اس ویژه تسلیت شب های قدر | عکس و اشعار برای شب قدر شهادت امام علی علیه السلام" class="aligncenter size-full wp-image-628776" alt="اس ام اس ویژه تسلیت شب های قدر | عکس و اشعار برای شب قدر شهادت امام علی علیه السلام" src="http://www.parsnaz.com/images/2018/06/214495120-parsnaz-com.gif" width=300 height=21></P> <P class=c4>امشبی سوی دیار عاشقان پر میزنم<BR>تا سحرگاه نسیم عاشقی در می‌زنم<BR>گر نگردد التماس قلب زارم کارساز<BR>دست بر دامان نورانی حیدر می‌زنم</P> <P class=c4>شاعرحسین عباسی</P> <P class=c4><IMG title="اس ام اس ویژه تسلیت شب های قدر | عکس و اشعار برای شب قدر شهادت امام علی علیه السلام" class="aligncenter size-full wp-image-628784" alt="اس ام اس ویژه تسلیت شب های قدر | عکس و اشعار برای شب قدر شهادت امام علی علیه السلام" src="http://www.parsnaz.com/images/2018/06/996421977-parsnaz-com.jpg" width=640 height=640></P> <P class=c4>تسبیح زخمهای تو تصویر می‌شود<BR>تا دانه دانه اشک تو زنجیر می‌شود<BR>اندوه کعبه بود ترک خورد از غمت<BR>دارد به شکل قلب تو تصویر می شود<BR>دنیا بدون فاطمه «س» یک جور دیگریست<BR>خیلی برات سرد و نفسگیر می‌شود<BR>شبهای قدر وقت نزول کبود تو<BR>فزت و رب به خون تو تفسیر می شود<BR>این قلبهای سنگیمان خیبری شدند<BR>تنها بدست مهر تو تسخیر می‌شود<BR>شهادت امام علی علیه السلام تسلیت باد.</P> <P class=c4><IMG title="اس ام اس ویژه تسلیت شب های قدر | عکس و اشعار برای شب قدر شهادت امام علی علیه السلام" class="aligncenter size-full wp-image-628776" alt="اس ام اس ویژه تسلیت شب های قدر | عکس و اشعار برای شب قدر شهادت امام علی علیه السلام" src="http://www.parsnaz.com/images/2018/06/214495120-parsnaz-com.gif" width=300 height=21></P> <P class=c4>شب قدری امد که قدر تو را ندانستند<BR>تو می گفتی<BR>سلونی قبل ان تفقدونی<BR>بپرسید قبل از انکه مرا نیابید و من رفته باشم<BR>وان جاهل گفت اگر راست می گویی تعداد مو های سرمن چقدر است<BR>شب قدر امدو سحر شد و تو درمحراب ضربت خوردی<BR>و شب قدر دیگر امد و تو به پیش خدا رفتی<BR>و شب سوم قدر شب سوم عروجت بود<BR>شهادت مولا علی به هم دوستان تسلیت میگم<BR>اون علی رفت و تنهابود<BR>نگذاریم علی زمانمان تنها بماند</P> <P class=c4><IMG title="اس ام اس ویژه تسلیت شب های قدر | عکس و اشعار برای شب قدر شهادت امام علی علیه السلام" class="aligncenter size-full wp-image-628785" alt="اس ام اس ویژه تسلیت شب های قدر | عکس و اشعار برای شب قدر شهادت امام علی علیه السلام" src="http://www.parsnaz.com/images/2018/06/2041938993-parsnaz-com.jpg" width=640 height=640><BR>بعد از نماز و دعا و قران<BR>دم سحر که از مسجد بر می‌گردی<BR>خوب حواست به کوچه ها باشه<BR>حتماً کیسه ای که امشب مولا گذاشت زمین رو میبینی<BR>دنیای ما علی رو کم داره<BR>کاش مرد باشیم این کیسه رو از رو زمین برداریم<BR>التماس دعا</P> <P class=c4><IMG title="اس ام اس ویژه تسلیت شب های قدر | عکس و اشعار برای شب قدر شهادت امام علی علیه السلام" class="aligncenter size-full wp-image-628776" alt="اس ام اس ویژه تسلیت شب های قدر | عکس و اشعار برای شب قدر شهادت امام علی علیه السلام" src="http://www.parsnaz.com/images/2018/06/214495120-parsnaz-com.gif" width=300 height=21></P> <P class=c4>شب قدر است محتاج دعایم<BR>ز عمق دل دعایی کن برایم&nbsp;<BR>اگر امشب به محبوبت رسیدی&nbsp;<BR>خدا را در بین اشک دیدی<BR>بگو یارب فلانی رو سیاه است&nbsp;<BR>دو دستش خالی و غرق گناهاست&nbsp;<BR>بگو یا رب تویی دریای جوشان<BR>در این شب رحمتت بر وی بنوشان</P> <P class=c4><IMG title="اس ام اس ویژه تسلیت شب های قدر | عکس و اشعار برای شب قدر شهادت امام علی علیه السلام" class="aligncenter size-full wp-image-628776" alt="اس ام اس ویژه تسلیت شب های قدر | عکس و اشعار برای شب قدر شهادت امام علی علیه السلام" src="http://www.parsnaz.com/images/2018/06/214495120-parsnaz-com.gif" width=300 height=21></P> <P class=c4>وای برمن</P> <P class=c4>که هـــــزار بار اسماء خداوند را بر زبانم آوردم<BR>ولی حتی دلم آب نشد</P> <P class=c4><IMG title="اس ام اس ویژه تسلیت شب های قدر | عکس و اشعار برای شب قدر شهادت امام علی علیه السلام" class="aligncenter size-full wp-image-628776" alt="اس ام اس ویژه تسلیت شب های قدر | عکس و اشعار برای شب قدر شهادت امام علی علیه السلام" src="http://www.parsnaz.com/images/2018/06/214495120-parsnaz-com.gif" width=300 height=21></P> <P class=c4>با خودم می گفتم<BR>که چگونه خواهی بخشید<BR>این شکننده توبه های مکرر را<BR>و نومید می شدم</P> <P class=c4>اما تو در جانم زمزمه کردی<BR>که کریمی<BR>و با کریمان کارها دشوار نیست</P> <P class=c4>*التماس دعا*</P> <P class=c4><IMG title="اس ام اس ویژه تسلیت شب های قدر | عکس و اشعار برای شب قدر شهادت امام علی علیه السلام" class="aligncenter size-full wp-image-628786" alt="اس ام اس ویژه تسلیت شب های قدر | عکس و اشعار برای شب قدر شهادت امام علی علیه السلام" src="http://www.parsnaz.com/images/2018/06/1437089320-parsnaz-com.jpg" width=640 height=576><BR>خــدایا&nbsp;<BR>امشـب امـضا بزن بـه پـرونده هـامون<BR>تـایید کـن خواسـته هـامون<BR>به حـق امام زمـانمــون<BR>*التمـاس دعا*</P> <P class=c4><IMG title="اس ام اس ویژه تسلیت شب های قدر | عکس و اشعار برای شب قدر شهادت امام علی علیه السلام" class="aligncenter size-full wp-image-628776" alt="اس ام اس ویژه تسلیت شب های قدر | عکس و اشعار برای شب قدر شهادت امام علی علیه السلام" src="http://www.parsnaz.com/images/2018/06/214495120-parsnaz-com.gif" width=300 height=21></P> <P class=c4>امشب سرمهربان نخلی خم شد</P> <P class=c4>دركیسه ی نان بجای خرما غم شد</P> <P class=c4>دركنج خرابه ها زنی شیون كرد</P> <P class=c4>همبازی كوكان كوفه كم شد</P> <P class=c4>شهادت امیرخوبی ها علی&nbsp;علیه السلام تسلیت باد.</P> <P class=c4><IMG title="اس ام اس ویژه تسلیت شب های قدر | عکس و اشعار برای شب قدر شهادت امام علی علیه السلام" class="aligncenter size-full wp-image-628776" alt="اس ام اس ویژه تسلیت شب های قدر | عکس و اشعار برای شب قدر شهادت امام علی علیه السلام" src="http://www.parsnaz.com/images/2018/06/214495120-parsnaz-com.gif" width=300 height=21></P> <P class=c4>شنیدم عاشقی مستانه می‌گفت&nbsp;</P> <P class=c4>اگر آتش به زیر پوست داری / نسوزی گر علی را دوست داری</P> <P class=c4>چشم ما و عنایت حیدر، دست ما و کرامت حیدر. یا علی&nbsp;علیه السلام</P> <P class=c4><IMG title="اس ام اس ویژه تسلیت شب های قدر | عکس و اشعار برای شب قدر شهادت امام علی علیه السلام" class="aligncenter size-full wp-image-628776" alt="اس ام اس ویژه تسلیت شب های قدر | عکس و اشعار برای شب قدر شهادت امام علی علیه السلام" src="http://www.parsnaz.com/images/2018/06/214495120-parsnaz-com.gif" width=300 height=21></P> <P class=c4>قــرآن بــه سـر بگیـــر تــا کـه حـس کـنی نیـزه چقـدر گریـه بـرای حـسـیـن کــرد</P> <P class=c4><IMG title="اس ام اس ویژه تسلیت شب های قدر | عکس و اشعار برای شب قدر شهادت امام علی علیه السلام" class="aligncenter size-full wp-image-628776" alt="اس ام اس ویژه تسلیت شب های قدر | عکس و اشعار برای شب قدر شهادت امام علی علیه السلام" src="http://www.parsnaz.com/images/2018/06/214495120-parsnaz-com.gif" width=300 height=21></P> <P class=c4>شب عفو است و محتاج دعایم<BR>زعمق دل دعایی كن برایم<BR>اگر امشب به معشوقت رسیدی<BR>خدارادر میان اشک هایت دیدی<BR>كمی هم نزد او یادی زما كن<BR>كمی هم جای مااوراصدا كن<BR>بگو یارب فلانی روسیاهست<BR>دو دستش خالی و غرق گناه است<BR>بگو یارب توی دریای جوشان<BR>در این شب بروی بنوشان.</P> <P class=c4><IMG title="اس ام اس ویژه تسلیت شب های قدر | عکس و اشعار برای شب قدر شهادت امام علی علیه السلام" class="aligncenter size-full wp-image-628776" alt="اس ام اس ویژه تسلیت شب های قدر | عکس و اشعار برای شب قدر شهادت امام علی علیه السلام" src="http://www.parsnaz.com/images/2018/06/214495120-parsnaz-com.gif" width=300 height=21></P> <P class=c4>عشق فقط یه کلام علی «ع»</P> <P class=c4>به قلبم سورۀ کوثر نوشتند دلم را بنده ی قنبر نوشتند</P> <P class=c4>به کوی عاشقی در لوح سینه صدوده مرتبه حیدر نوشتند.</P> <P class=c4>&nbsp;</P> <P class=c4><IMG title="اس ام اس ویژه تسلیت شب های قدر | عکس و اشعار برای شب قدر شهادت امام علی علیه السلام" class="aligncenter size-full wp-image-628776" alt="اس ام اس ویژه تسلیت شب های قدر | عکس و اشعار برای شب قدر شهادت امام علی علیه السلام" src="http://www.parsnaz.com/images/2018/06/214495120-parsnaz-com.gif" width=300 height=21></P> <P class=c4>&nbsp;آقای خاص&nbsp;</P> <P class=c4>ای کاش می شد با تو قرآن سر بگیرم<BR>در آسمانی نگاهت پر بگیرم<BR>ای کاش می شد امشب ای قرآن ناطق<BR>دست شما را جای قرآن سر بگیرم<BR>ای کاش می شد لااقل یک بار در خواب<BR>با دست آغوشم تو را در بر بگیرم<BR>ای کاش پایم واشود در خیمه ای که<BR>یک لقمه نان و عشق از دلبر بگیرم<BR>ای کاش در تقدیر من امشب نویسند<BR>پای تو را یک شب به چشم تر بگیرم<BR>ای کاش می شد تا برای سجده از تو<BR>مهری ز خاک تربت مادر بگیرم<BR>تقدیرم ای کاش این شود با تو محرم<BR>ده روز روضه بر تن بی سر بگیرم<BR>من عاشقم خرده ز ای کاشم مگیرید<BR>ای کاش ها ر ا کاش از این در بگیرم</P> <P class=c4>اللّهُمَ عَجِّل لِوَلیکَ الفَرَج</P> <P class=c4><IMG title="اس ام اس ویژه تسلیت شب های قدر | عکس و اشعار برای شب قدر شهادت امام علی علیه السلام" class="aligncenter size-full wp-image-628994" alt="اس ام اس ویژه تسلیت شب های قدر | عکس و اشعار برای شب قدر شهادت امام علی علیه السلام" src="http://www.parsnaz.com/images/2018/06/179216985-parsnaz-com.jpg" width=700 height=596><BR>شب قدر است و من قدری ندارم</P> <P class=c4>چه سازم؟ توشه قبری ندارم</P> <P class=c4>اگر امشب به معشوقت رسیدی</P> <P class=c4>خدا را درمیان اشک دیدی</P> <P class=c4>کمی هم نزد او مارادعا کن</P> <P class=c4>کمی هم جای ما اوراصدا کن</P> <P class=c4>بگو یارب فلانی رو سیاه است</P> <P class=c4>دودستش خالی و غرق گناه است</P> <P class=c4>بگو یارب تویی دریای جوشان</P> <P class=c4>در این شب رحمتت بر وی بنوشان</P> <P class=c4>** امشب همه ی باهم برای فرج امام زمان «عج» دعا کنیم**</P> <P class=c4><IMG title="اس ام اس ویژه تسلیت شب های قدر | عکس و اشعار برای شب قدر شهادت امام علی علیه السلام" class="aligncenter size-full wp-image-628776" alt="اس ام اس ویژه تسلیت شب های قدر | عکس و اشعار برای شب قدر شهادت امام علی علیه السلام" src="http://www.parsnaz.com/images/2018/06/214495120-parsnaz-com.gif" width=300 height=21></P> <P class=c4>گفتم ای چشمه ی خوبی ، سحری چشم گشا<BR>نگر اعمال شرر بار بدم ، گفت : بیا<BR>گفتم ای صاحب این سفره که خوبان جمعند<BR>گفته بودی که خریدار بدم ، گفت : بیا<BR>گفتم آینه شیطان شده بودم عمری<BR>خسته از دست همین یار بدم ، گفت : بیا</P> <P class=c4><IMG title="اس ام اس ویژه تسلیت شب های قدر | عکس و اشعار برای شب قدر شهادت امام علی علیه السلام" class="aligncenter size-full wp-image-628776" alt="اس ام اس ویژه تسلیت شب های قدر | عکس و اشعار برای شب قدر شهادت امام علی علیه السلام" src="http://www.parsnaz.com/images/2018/06/214495120-parsnaz-com.gif" width=300 height=21></P> <P class=c4>ای کاش از این خاک، صدا برخیزد</P> <P class=c4>یا دستی باز بر دعا برخیزد</P> <P class=c4>ای کاش دل فتاده در دام گناه</P> <P class=c4>با گفتن یا علی«ع» ز جا برخیزد&nbsp;</P> <P class=c4>التماس دعا</P> <P class=c4><IMG title="اس ام اس ویژه تسلیت شب های قدر | عکس و اشعار برای شب قدر شهادت امام علی علیه السلام" class="aligncenter size-full wp-image-628776" alt="اس ام اس ویژه تسلیت شب های قدر | عکس و اشعار برای شب قدر شهادت امام علی علیه السلام" src="http://www.parsnaz.com/images/2018/06/214495120-parsnaz-com.gif" width=300 height=21></P> <P class=c4>کوفه امشب التهاب محشر است – کوفه امشب کربلایی دیگر است<BR>جبرئیل آوای غم سر داده است – در فلک شوری دگر افتاده است<BR>تیر غصه بر دل زارم نشست – تیغ دشمن فرق مولایم شکست<BR>قلب مجنون سوی صحرا میرود – حیدر «ع» امشب سوی زهرا میرود.</P> <P class=c4><IMG title="اس ام اس ویژه تسلیت شب های قدر | عکس و اشعار برای شب قدر شهادت امام علی علیه السلام" class="aligncenter size-full wp-image-628776" alt="اس ام اس ویژه تسلیت شب های قدر | عکس و اشعار برای شب قدر شهادت امام علی علیه السلام" src="http://www.parsnaz.com/images/2018/06/214495120-parsnaz-com.gif" width=300 height=21></P> <P class=c4>میگن یه شبه نمیشه ره صد ساله رو رفت ولی</P> <P class=c4>بنظر من اگه اون شب شبه قدر باشه میشه.</P> <P class=c4><IMG title="اس ام اس ویژه تسلیت شب های قدر | عکس و اشعار برای شب قدر شهادت امام علی علیه السلام" class="aligncenter size-full wp-image-628776" alt="اس ام اس ویژه تسلیت شب های قدر | عکس و اشعار برای شب قدر شهادت امام علی علیه السلام" src="http://www.parsnaz.com/images/2018/06/214495120-parsnaz-com.gif" width=300 height=21></P> <P class=c4>تشنه ام این رمضان تشنه تر از هر رمضانی شب قدر</P> <P class=c4>آمده تا قدر دل خویش بدانی لیله القدر عزیزی است بیا دل</P> <P class=c4>بتکانیم سهم ما چیست از این روز همین خانه تکانی</P> <P class=c4>التماس دعا</P> <P class=c4><IMG title="اس ام اس ویژه تسلیت شب های قدر | عکس و اشعار برای شب قدر شهادت امام علی علیه السلام" class="aligncenter size-full wp-image-628776" alt="اس ام اس ویژه تسلیت شب های قدر | عکس و اشعار برای شب قدر شهادت امام علی علیه السلام" src="http://www.parsnaz.com/images/2018/06/214495120-parsnaz-com.gif" width=300 height=21></P> <P class=c4>من از عمق وجود خودم ، خدایم را صدا کردم</P> <P class=c4>نمی دانم چه می خواهی ، ولی امروز برای تو ، برای رفع غم هایت</P> <P class=c4>برای قلب زیبایت ، برای آرزوهایت ، به درگاهش دعا کردم</P> <P class=c4>و می‌دانم خدا از آرزوهایت خبر دارد ، یقین دارم دعاهایم اثر دارد&nbsp;</P> <P class=c4>&nbsp;</P> <P class=c4><IMG title="اس ام اس ویژه تسلیت شب های قدر | عکس و اشعار برای شب قدر شهادت امام علی علیه السلام" class="aligncenter size-full wp-image-628776" alt="اس ام اس ویژه تسلیت شب های قدر | عکس و اشعار برای شب قدر شهادت امام علی علیه السلام" src="http://www.parsnaz.com/images/2018/06/214495120-parsnaz-com.gif" width=300 height=21></P> <P class=c4>حضرت علی «ع» می‌فرماید</P> <P class=c4>«هیچ دعایی به آسمان نمیرسد مگر این‌که دعا کننده بر محمد و آل او صلوات بفرستد.</P> <P class=c4><IMG title="اس ام اس ویژه تسلیت شب های قدر | عکس و اشعار برای شب قدر شهادت امام علی علیه السلام" class="aligncenter size-full wp-image-628776" alt="اس ام اس ویژه تسلیت شب های قدر | عکس و اشعار برای شب قدر شهادت امام علی علیه السلام" src="http://www.parsnaz.com/images/2018/06/214495120-parsnaz-com.gif" width=300 height=21></P> <P class=c4>السلام علیک یا امیرالمومنین<BR>ای ماه سر به مهر سر از سجده بر مدار<BR>پشت سرت کسی نشسته که شق القمر کند</P> <P class=c4><SPAN class=c5><STRONG>اس ام اس ویژه تسلیت شب های قدر | عکس و اشعار برای شب قدر شهادت امام علی علیه السلام</STRONG></SPAN></P> <P class=c4><IMG title="اس ام اس ویژه تسلیت شب های قدر | عکس و اشعار برای شب قدر شهادت امام علی علیه السلام" class="aligncenter size-full wp-image-628776" alt="اس ام اس ویژه تسلیت شب های قدر | عکس و اشعار برای شب قدر شهادت امام علی علیه السلام" src="http://www.parsnaz.com/images/2018/06/214495120-parsnaz-com.gif" width=300 height=21></P></DIV></LI></DIV></UL></DIV></ACRONYM> text/html 2018-06-05T09:38:04+01:00 notebook1367.mihanblog.com رضا راد بهترین اشعار شب قدر | جدیدترین شعرها به مناسبت شب های قدر ویژه شهادت امام علی (ع) http://notebook1367.mihanblog.com/post/2 <DIV id=explanation> <H1>بهترین اشعار شب قدر | جدیدترین شعرها به مناسبت شب های قدر ویژه شهادت امام علی (ع)<SPAN class=small> </SPAN></H1> <P><ACRONYM title="Really Simple Syndication"></P> <P></P></DIV> <DIV id=content> <UL> <DIV class=article> <LI><A href="http://notebook1367.mihanblog.com/" rel=bookmark>بهترین اشعار شب قدر | جدیدترین شعرها به مناسبت شب های قدر ویژه شهادت امام علی (ع)</A> <DIV> <P class=c3>بهترین و زیباترین و بامعنی ترین شعرها به مناسب شب های پرفضیلت قدر برای شما که دراین شبها به پرستش مشغول هستید.</P> <P class=c4><IMG title="بهترین اشعار شب قدر | جدیدترین شعرها به مناسبت شب های قدر ویژه شهادت امام علی (ع)" class="aligncenter size-full wp-image-629040" alt="بهترین اشعار شب قدر | جدیدترین شعرها به مناسبت شب های قدر ویژه شهادت امام علی (ع)" src="http://www.parsnaz.com/images/2018/06/256318863-parsnaz-com.jpg" width=400 height=307></P> <H3 class=c6><SPAN class=c5>بهترین اشعار شب قدر</SPAN></H3> <P class=c4>فعل مرا دیدی ولی چیزی نگفتی</P> <P class=c4>بنده همان بنده ، خدا مثل همیشه</P> <P class=c4>از ما توسل از تو لطف و دست گیری</P> <P class=c4>آقا همان آقا ، گدا مثل همیشه</P> <P class=c4>ممنون از این‌که دست ما را رو نکردی</P> <P class=c4>مثل همیشه باز هم ستار بودی</P> <P class=c4>چه خوب شد در معصیت مرگم نیامد</P> <P class=c4>ممنون از این‌که باز با ما یار بودی</P> <P class=c4>با این گناهانی که من انجام دادم</P> <P class=c4>باور نمی‌کردم که دستم را بگیری</P> <P class=c4>تو آنقدر لطف و کرامت پیشه ای که</P> <P class=c4>روزی هزاران بار توبه میپذیری</P> <P class=c4>جا مانده بودم تو مرا این جا رساندی</P> <P class=c4>من خواب بودم تو مرا بیدار کردی</P> <P class=c4>وقتی سحر های مناجاتت نبودم</P> <P class=c4>آن شب بجای من ، تو استغفار کردی</P> <P class=c4>آنقدر خوبی ِ مرا گفتی به مردم</P> <P class=c4>آنقدر که حتی خودم هم باورم شد</P> <P class=c4>آه ای کرامت پیشه دیدی آخر کار</P> <P class=c4>این مهربانی های تو دردسرم شد</P> <P class=c4>هر چند از دست خودم دل گیرم اما</P> <P class=c4>احساس دلتنگی دراین شبها نکردم</P> <P class=c4>قسم بر سجاده خانوم رقیه«س»</P> <P class=c4>من مهربان تر از خودت پیدا نکردم</P> <P class=c4>در رابه روی ما گنه کاران نبندید</P> <P class=c4>ما هم دلی داریم اگرچه رو سیاهیم</P> <P class=c4>گفتند این جا بار عصیان میپذیرند</P> <P class=c4>دیدیم بیش از عالمی غرق گناهیم</P> <P class=c4>علی اکبر لطیفیان</P> <P class=c4><IMG title="بهترین اشعار شب قدر | جدیدترین شعرها به مناسبت شب های قدر ویژه شهادت امام علی (ع)" class="aligncenter size-full wp-image-629041" alt="بهترین اشعار شب قدر | جدیدترین شعرها به مناسبت شب های قدر ویژه شهادت امام علی (ع)" src="http://www.parsnaz.com/images/2018/06/770927076-parsnaz-com.jpg" width=640 height=560></P> <H3 class=c6><SPAN class=c5>اشعار شب های قدر مخصوص شهادت امام علی «ع»</SPAN></H3> <P class=c4>پیش از آنکه بنویسند جزای همه ی را</P> <P class=c4>می سپارند به تو قدر و قضای همه ی را</P> <P class=c4>شب قدر است ولی قدر نمی دانیمت</P> <P class=c4>که تو باید بدهی اجر و سزای همه ی را</P> <P class=c4>ما برای فرجت آمده ایم امشب، کاش</P> <P class=c4>به اجابت برسانند دعای همه ی را</P> <P class=c4>هر چه از دامن تو دور شود دستی باز</P> <P class=c4>می کشاند وسط احسان تو پای همه ی را</P> <P class=c4>ای گل فاطمه! یابن الحسن! آقاجانم!</P> <P class=c4>بشنو داد همه ی را بشنو صدای همه ی را</P> <P class=c4>کربلایی؟ نجفی؟ سامره ای؟ یا مشهد؟</P> <P class=c4>هر کجا هستی خالی کن جای همه ی را</P> <P class=c4>زائران حرم جد تو را می بخشند</P> <P class=c4>امشب آقا بده پس کرب و بلای همه ی را</P> <P class=c4>محمد بیابانی</P> <H3 class=c6><IMG title="بهترین اشعار شب قدر | جدیدترین شعرها به مناسبت شب های قدر ویژه شهادت امام علی (ع)" class="aligncenter size-full wp-image-629042" alt="بهترین اشعار شب قدر | جدیدترین شعرها به مناسبت شب های قدر ویژه شهادت امام علی (ع)" src="http://www.parsnaz.com/images/2018/06/23526227-parsnaz-com.jpg" width=550 height=517><BR><SPAN class=c5>نوحه خوانی شب قدر برای شهادت امام علی «ع»</SPAN></H3> <P class=c4>الهی به این بنده فرصت بده</P> <P class=c4>به توفیق بر نفس رخصت بده</P> <P class=c4>الهی کمیلی ابوحمزه ای</P> <P class=c4>مرا با مناجات عادت بده</P> <P class=c4>شب چارمی باز هم آمدم</P> <P class=c4>خودت روز محشر شهادت بده</P> <P class=c4>عوض کن مزاج مرا با دعا</P> <P class=c4>به من حس سبز پرستش بده</P> <P class=c4>سر سفره ات زاهدان سائلند</P> <P class=c4>به این هم نشینی سعادت بده</P> <P class=c4>اگر اوج انسانیت بندگی ست</P> <P class=c4>به آزادی من اسارت بده</P> <P class=c4>چه می‌خواهی از من سر و دست و پا</P> <P class=c4>بهایت چقدر است قیمت بده</P> <P class=c4>تو که هر قدر داشتی داده ای</P> <P class=c4>مرا با خودم آشتی داده ای</P> <P class=c4>مرا عفو کن تا کمیلت شوم</P> <P class=c4>ز خود بگذرم باب میلت شوم</P> <P class=c4>نبینم خودم را خدایی شوم</P> <P class=c4>شب چارمی کربلایی شوم</P> <P class=c4>شبیه مظاهر حبیب آمده</P> <P class=c4>پر از عطر خوش بوی سیب آمده</P> <P class=c4>حسین امشب آمد به بالین من</P> <P class=c4>برای مریضت طبیب آمده</P> <P class=c4>سراغ من خسته انگار که</P> <P class=c4>غریبانه حس غریب آمده</P> <P class=c4>کنون وقت گریه است زینب بیا</P> <P class=c4>به گودال آن نانجیب آمده</P> <P class=c4>گلی راکه گم کرده ای روی نیزه</P> <P class=c4>بمیرم که شیب الخضیب آمده</P> <P class=c4>تمام وجودم همین مطلب است</P> <P class=c4>که امشب خدا ضامنم زینب است</P> <P class=c4><IMG title="بهترین اشعار شب قدر | جدیدترین شعرها به مناسبت شب های قدر ویژه شهادت امام علی (ع)" class="aligncenter size-full wp-image-629043" alt="بهترین اشعار شب قدر | جدیدترین شعرها به مناسبت شب های قدر ویژه شهادت امام علی (ع)" src="http://www.parsnaz.com/images/2018/06/1710070147-parsnaz-com.jpg" width=450 height=338></P> <P class=c4>باز امشب « لیله القدر » خداست</P> <P class=c4>ذکر یارب یارب و ورد دعاست</P> <P class=c4>گاه استغفار و دل لرزیدن است</P> <P class=c4>گاه توبه گاه «آمرزیدن» است</P> <P class=c4>گاه عجز و التماس و هم نیاز</P> <P class=c4>روبه درگاه کریم چاره ساز</P> <P class=c4>گاه جوشن خوانی شب تا سحر</P> <P class=c4>بارش باران اشک ازچشم تر</P> <P class=c4>پس به وقت ابتهال وحال زار</P> <P class=c4>یاد کن از این «حقیر بیقرار»</P> <P class=c4>التماس دعا</P> <P class=c4><IMG title="بهترین اشعار شب قدر | جدیدترین شعرها به مناسبت شب های قدر ویژه شهادت امام علی (ع)" class="aligncenter size-full wp-image-629044" alt="بهترین اشعار شب قدر | جدیدترین شعرها به مناسبت شب های قدر ویژه شهادت امام علی (ع)" src="http://www.parsnaz.com/images/2018/06/2028030679-parsnaz-com.jpg" width=450 height=293></P> <P class=c4>شب عفو است و محتاج دعایم</P> <P class=c4>زعمق دل دعایی کن برایم</P> <P class=c4>اگر امشب به معشوقت رسیدی</P> <P class=c4>خدا را در بین اشک دیدی</P> <P class=c4>کمی هم نزد او یادی زما کن</P> <P class=c4>کمی هم جای ما وی را صدا کن</P> <P class=c4>بگو یارب فلانی رو سیاه است</P> <P class=c4>دو دستش خالی و غرق گناه است</P> <P class=c4><IMG title="بهترین اشعار شب قدر | جدیدترین شعرها به مناسبت شب های قدر ویژه شهادت امام علی (ع)" class="aligncenter size-full wp-image-629045" alt="بهترین اشعار شب قدر | جدیدترین شعرها به مناسبت شب های قدر ویژه شهادت امام علی (ع)" src="http://www.parsnaz.com/images/2018/06/362505885-parsnaz-com.jpg" width=550 height=413></P> <P class=c4>صورت خیس خودش را طرف چاه گرفت</P> <P class=c4>آسمان تیره شد از بس که دل ماه گرفت</P> <P class=c4>بر سر سفره کمی درد دل خودرا گفت</P> <P class=c4>یک نفس گفت ولی آینه را آه گرفت</P> <P class=c4>راه افتاد مسیحا که نفس تازه کند</P> <P class=c4>زیر سنگینی گامش نفس راه گرفت</P> <P class=c4>خانه آوار شد و روی قدم هاش افتاد</P> <P class=c4>اشک هی آمد و تا پای قدمگاه گرفت</P> <P class=c4>سمت در رفت ولی در به تقلا افتاد</P> <P class=c4>و از این حادثه یک فرصت کوتاه گرفت</P> <P class=c4>درب بسته شد و قلاب به پهلوش گرفت</P> <P class=c4>روضه ای شد که دل حضرت درگاه گرفت</P> <P class=c4>باز هم روضه دیوار ودر و یک مادر</P> <P class=c4>باز با دختر خود ذکر « وا اُمّاه » گرفت</P> <P class=c4>لحظه ای بر دراین خانه به زانو افتاد</P> <P class=c4>«اشک بر فاطمه» را توشه این راه گرفت</P> <P class=c4>وقت رفتن شده بودو سحرش آمده بود</P> <P class=c4>پا شد و جلوه ی «یا فالق الاصباح» گرفت</P> <P class=c4>رفت معشوق خودش را بکشد در آغوش</P> <P class=c4>رفت و وقتی که تنش حالت دل خواه گرفت</P> <P class=c4>بوسه ای زد به سرش تیغ و تنش آتش شد</P> <P class=c4>آتشی که به دل سنگ و پر کاه گرفت</P> <P class=c4>مثل زهرا به زمین خورد و به سجده افتاد</P> <P class=c4>آنچنان که دل محراب و دل ماه گرفت</P> <P class=c4>آه یک دست بر آن فرق شکسته که گذاشت</P> <P class=c4>خم شد و دست به پهلوش به ناگاه گرفت</P> <P class=c4>پا شد و رو به مدینه شد و با فاطمه گفت</P> <P class=c4>عاقبت حاجت خودرا اسد الله گرفت</P> <P class=c4><IMG title="بهترین اشعار شب قدر | جدیدترین شعرها به مناسبت شب های قدر ویژه شهادت امام علی (ع)" class="aligncenter size-full wp-image-629047" alt="بهترین اشعار شب قدر | جدیدترین شعرها به مناسبت شب های قدر ویژه شهادت امام علی (ع)" src="http://www.parsnaz.com/images/2018/06/361340042-parsnaz-com.jpg" width=500 height=501></P> <P class=c4>محراب کوفه امشب در موج خون نشسته</P> <P class=c4>یا عرش کبریا را سقف و ستون شکسته</P> <P class=c4>سجاده گشته رنگین از خون سرور دین</P> <P class=c4>یا خاتم النبیین، یا خاتم النبیین</P> <P class=c4>از تیغ کینه امشب فرقی دو نیم گردید</P> <P class=c4>رفت آن یتیم پرور، عالم یتیم گردید</P> <P class=c4>دیگر نوای تکبیر از کوفه بر نیامد</P> <P class=c4>نان آور یتیمان دیگر ز در نیامد</P> <P class=c4>تنها نه خون به محراب از فرق مرتضی ریخت</P> <P class=c4>امشب شرنگ بیداد در کام مجتبی ریخت</P> <P class=c4>امشب به کوفه بذر کفر و ضلال کِشتند</P> <P class=c4>مرغان کربلا را امشب به خون کشیدند</P> <P class=c4>تیغ نفاق امشب بر فرق وحدت آمد</P> <P class=c4>امشب به نام سجاد خط اسارت آمد</P> <P class=c4>امشب به محو خادم، خائن دلیر گردید</P> <P class=c4>آری برادر امشب زینب اسیر گردید</P> <P class=c4>باب عدالت امشب مسدود شد بر انسان</P> <P class=c4>امشب بنای وحدت در کوفه گشت ویران</P> <P class=c4>امشب جهان ز فیض حق ناامید گردید</P> <P class=c4>امشب بنام قرآن، قرآن شهید گردید</P> <P class=c4>سجاده گشته رنگین از خون سرور دین</P> <P class=c4>یا خاتم النبیین، یا خاتم النبیین</P> <P class=c4><IMG title="بهترین اشعار شب قدر | جدیدترین شعرها به مناسبت شب های قدر ویژه شهادت امام علی (ع)" class="aligncenter size-full wp-image-629048" alt="بهترین اشعار شب قدر | جدیدترین شعرها به مناسبت شب های قدر ویژه شهادت امام علی (ع)" src="http://www.parsnaz.com/images/2018/06/260039193-parsnaz-com.jpg" width=640 height=640></P> <P class=c4>آزرده طعم دورى، از یار را چشیده</P> <P class=c4>روى سحر قدم زد با کسوت سپیده</P> <P class=c4>روى زمین قدم زد با آسمان سخن گفت</P> <P class=c4>از ابرها بپرسید از گفته و شنیده</P> <P class=c4>مى‏رفت سوى مسجد اما نه مثل هر شب</P> <P class=c4>چون عاشقى که وقت وصل دلش رسیده</P> <P class=c4>تکبیر گفت و الحمد تا انتهاى سوره</P> <P class=c4>بهر رکوع خم شد با قامتى خمیده</P> <P class=c4>برخاست از رکوع و آرام رفت سجده</P> <P class=c4>اشک خداست این‌که روى زمین چکیده</P> <P class=c4>تیغى فرود آمد کعبه شکست و تسبیح</P> <P class=c4>محراب ماند و تیغى کاین کعبه را دریده</P> <P class=c4>او سجده کرد اما سر بر نداشت دیگر</P> <P class=c4>سجده به این طویلى مسجد بخود ندیده</P> <P class=c4>کعبه شکست برداشت اما نه بهر میلاد</P> <P class=c4>نزدیک شد زمان دیدار یک شهیده</P> <P class=c4><IMG title="بهترین اشعار شب قدر | جدیدترین شعرها به مناسبت شب های قدر ویژه شهادت امام علی (ع)" class="aligncenter size-full wp-image-629260" alt="بهترین اشعار شب قدر | جدیدترین شعرها به مناسبت شب های قدر ویژه شهادت امام علی (ع)" src="http://www.parsnaz.com/images/2018/06/1152006600-parsnaz-com.gif" width=300 height=40></P> <P class=c4>نه این‌که بالا برده دست تا دعا بکند</P> <P class=c4>خدا کند دستش بشکند خطا بکند</P> <P class=c4>دلش بسوزد قسم خورده دل ها را</P> <P class=c4>به سوزناک ترین داغ مبتلا بکند</P> <P class=c4>شبیه صاعقه تیغی فرود می‌آید</P> <P class=c4>که جشن هر شب ایتام را عزا بکند</P> <P class=c4>اگر که پای جهالت وسط نباشد، تیغ</P> <P class=c4>چگونه قله ی یک کوه را دو تا بکند؟!</P> <P class=c4>سپید رویت را سرخ کرده تا خودرا</P> <P class=c4>سیاه روی ترین فرد ماجرا بکند</P> <P class=c4>نخواست تا که جسارت شود و الا در</P> <P class=c4>بعید بود عبای تو را رها بکند</P> <P class=c4>خدای عاشق فرمود لا فتی الا</P> <P class=c4>که تا حسابِ تو را از همه ی جدا بکند</P> <P class=c4>برای وصف تو دریای واژه قادر نیست</P> <P class=c4>که حق مطلب را کاملا ادا بکند</P> <P class=c4>علی که باشی یعنی مقام تو اعلاست</P> <P class=c4>چرا گروهی باید تو را خدا بکند؟</P> <P class=c4>قریب فاصله مان از تو چارده قرن است</P> <P class=c4>یکی بیاید و فکری به حال ما بکند</P> <P class=c4><IMG title="بهترین اشعار شب قدر | جدیدترین شعرها به مناسبت شب های قدر ویژه شهادت امام علی (ع)" class="aligncenter size-full wp-image-629260" alt="بهترین اشعار شب قدر | جدیدترین شعرها به مناسبت شب های قدر ویژه شهادت امام علی (ع)" src="http://www.parsnaz.com/images/2018/06/1152006600-parsnaz-com.gif" width=300 height=40></P> <P class=c4>لطف تو یارب ازل است و ابد</P> <P class=c4>این منم و این گنه بی‌شماره</P> <P class=c4>روی سیه، بار خطا، فعل بد</P> <P class=c4>نمی زنی به سینه‌ام دست رد یا واحد یا احد یا صمد</P> <P class=c4>تشنـه لبم آب حیاتم بده</P> <P class=c4>غرق گنـاهم حسناتم بده</P> <P class=c4>از کرم خویش نجاتم بده</P> <P class=c4>اگرچه باشدگنهم بی‌ شماره یا واحد یا احد یا صمد</P> <P class=c4>بنده ولی بنـده شرمنده‌ام</P> <P class=c4>رو سیه و زار و سرافکنده‌ام</P> <P class=c4>باز به سوی تو پناهنده‌ام</P> <P class=c4>ای همه ی عفو تو فراترزحد یا واحد یا احد یا صمد</P> <P class=c4>آمده‌ام تا کـه قبولم کنی</P> <P class=c4>وصل به اولاد رسولم کنی</P> <P class=c4>سائل زهرای بتولم کنی</P> <P class=c4>جزکرمت هیچ ندارم سند یا واحد یا احد یا صمد</P> <P class=c4>مرا به قرآن پیمبر ببخش</P> <P class=c4>به اشک صدیقه ‌اطهر ببخش</P> <P class=c4>به آخرین نماز حیدر ببخش</P> <P class=c4>که بوده ذکرم همه ی حیدرمدد یا واحد یا احد یا صمد</P> <P class=c4>عبـد فراری‌ام که برگشته‌ام</P> <P class=c4>غرق به خوناب جگر گشته‌ام</P> <P class=c4>ببین بکار خویش سرگشته‌ام</P> <P class=c4>آخر کارم به کجا میرسد؟ یا واحد یا احد یا صمد</P> <P class=c4>من که گنه‌کارترم از همه ی</P> <P class=c4>ز آخر کار خود کنم واهمه</P> <P class=c4>به پهلوی شکسته فاطمه</P> <P class=c4>ببخش ورنـه آبرویم رود یا واحد یا احد یا صمد</P> <P class=c4><IMG title="بهترین اشعار شب قدر | جدیدترین شعرها به مناسبت شب های قدر ویژه شهادت امام علی (ع)" class="aligncenter size-full wp-image-629260" alt="بهترین اشعار شب قدر | جدیدترین شعرها به مناسبت شب های قدر ویژه شهادت امام علی (ع)" src="http://www.parsnaz.com/images/2018/06/1152006600-parsnaz-com.gif" width=300 height=40></P> <P class=c4>عبدم ولـی عبـد گنه‌کار</P> <P class=c4>هم روسیاهم هم گرفتار</P> <P class=c4>معبود من ای حی دادار</P> <P class=c4>من بنـده عاصی، تو غفار الغوث خلصنا من النار</P> <P class=c4>دستـم بگیــر از پا نشستم</P> <P class=c4>یک عمر عهدم را شکستم</P> <P class=c4>عفو تو باشد بـود و هستم</P> <P class=c4>یارب تو آبرویم را نگهدار الغوث خلصنا من النار</P> <P class=c4>من خستــه از بـار گنـاهم</P> <P class=c4>مویــم سفیـد و روسیـاهم</P> <P class=c4>این عفو تو این اشک و آهم</P> <P class=c4>بـاز آمـدم با جرم بسیار الغوث خلصنا من النار</P> <P class=c4>اگـرچـه مستحـق نـارم</P> <P class=c4>روزم شده چون شام تارم</P> <P class=c4>مولا علی را دوست دارم</P> <P class=c4>بـر حـرمت حیـدر کرار الغوث خلصنا من النار</P> <P class=c4>یا سیـدی تـا زنـده هستم</P> <P class=c4>از عفو تـو شرمنده هستم</P> <P class=c4>شرمنده زین پرونده هستم</P> <P class=c4>خواندم تو رابا این دل زار الغوث خلصنا من النار</P> <P class=c4>از جرم بسیارم چه گویم؟</P> <P class=c4>حتی نیاوردی بـه رویم</P> <P class=c4>پیوستـه دادی آبــرویم</P> <P class=c4>در بین خلق ای حی دادار الغـوث خلصنا من النار</P> <P class=c4>یارب یارب یا الهی</P> <P class=c4>بر جرم سنگینم گواهی</P> <P class=c4>من بی‌پناهم تـو پناهی</P> <P class=c4>من معصیت‌ کارم تو ستار الغوث خلصنا من النار</P> <P class=c4><IMG title="بهترین اشعار شب قدر | جدیدترین شعرها به مناسبت شب های قدر ویژه شهادت امام علی (ع)" class="aligncenter size-full wp-image-629049" alt="بهترین اشعار شب قدر | جدیدترین شعرها به مناسبت شب های قدر ویژه شهادت امام علی (ع)" src="http://www.parsnaz.com/images/2018/06/1824016914-parsnaz-com.jpg" width=450 height=307></P> <P class=c4>کو شب قدر که قران به سر از تنگ دلی<BR>هی بگویم بعلی&nbsp; بعلی&nbsp; بعلی</P> <P class=c4>مطلع الفجر شب قدر، درود تو خوش است<BR>ادخلوها بسلام&nbsp; ابدی&nbsp; ازلی</P> <P class=c4>نخستین پرسش میثاق ازل را تو بپرس<BR>تا الستانه و مستانه بگوییم بلی</P> <P class=c4>همه ی قدقامتیان رابه تماشا بنشان<BR>تا مؤذن بدهد مژده خیر العملی</P> <P class=c4>کسی آن سوی حسینیه نشسته است هنوز<BR>همه ی رفتند، شب قدر تمام است ولی</P> <P class=c4>باز قرآن به سرش دارد و هی می‌گوید<BR>بحسین بن علی&nbsp; بحسین بن علی</P> <P class=c4><IMG title="بهترین اشعار شب قدر | جدیدترین شعرها به مناسبت شب های قدر ویژه شهادت امام علی (ع)" class="aligncenter size-full wp-image-629260" alt="بهترین اشعار شب قدر | جدیدترین شعرها به مناسبت شب های قدر ویژه شهادت امام علی (ع)" src="http://www.parsnaz.com/images/2018/06/1152006600-parsnaz-com.gif" width=300 height=40></P> <P class=c4>تقدیر کن اندیشه ای نو در شب قدر<BR>شاعر مهدی زکی زاده قریه علی</P> <P class=c4>با آنکه شبها چشمم از یادت ندارد خواب را<BR>بخشیده یاد روی تو بر هر شبم مهتاب را</P> <P class=c4>در آرزوی دیدنت چشمان مشتاقم براه<BR>عمریست همدم گشته ام جان و دل بیتاب را</P> <P class=c4>چون کودکان گل فروش خودرو به اتومبیل سرزنم<BR>چیزی نمیخواهم مگر گلخنده ی ارباب را</P> <P class=c4>گفتند یونس را نهنگ غصه ها بلعیده است<BR>گاهی خدا با غصه ای یاری کند احباب را</P> <P class=c4>یارب عطا کن در شب تقدیر نو اندیشه ای<BR>تا شویم از دامان دل چرکین غم اذناب را</P> <P class=c4>وقتی خدا بر خاکمان آدم شدن را مینوشت<BR>با عشق نقشی جاودان بخشی</P> <P class=c4><IMG title="بهترین اشعار شب قدر | جدیدترین شعرها به مناسبت شب های قدر ویژه شهادت امام علی (ع)" class="aligncenter size-full wp-image-629260" alt="بهترین اشعار شب قدر | جدیدترین شعرها به مناسبت شب های قدر ویژه شهادت امام علی (ع)" src="http://www.parsnaz.com/images/2018/06/1152006600-parsnaz-com.gif" width=300 height=40></P> <P class=c4>شبهای توبه<BR>شاعر امید غلامی شمس</P> <P class=c4>شبهای توبه را من تا صبح گریه کردم<BR>تا تو مرا ببخشی چون اشتباه کردم<BR>شبهای توبه ی من شبهای قدر من بود<BR>زیرا که هردو چشمم دریای اشک من بود<BR>آن شب کتاب حقت بر سر گرفته بودم<BR>ذکر علی علی را بر لب نهاده بودم<BR>بر زیر بیرق تو تا صبح ناله کردم<BR>تا حاجتم بگیرم چون استخاره کردم<BR>گفتم که یک توسل شاید که چاره باشد<BR>بر درد رو سیاهی چون یک فرشته باشد&nbsp;</P> <P class=c4><IMG title="بهترین اشعار شب قدر | جدیدترین شعرها به مناسبت شب های قدر ویژه شهادت امام علی (ع)" class="aligncenter size-full wp-image-629260" alt="بهترین اشعار شب قدر | جدیدترین شعرها به مناسبت شب های قدر ویژه شهادت امام علی (ع)" src="http://www.parsnaz.com/images/2018/06/1152006600-parsnaz-com.gif" width=300 height=40></P> <P class=c4>فصل بیداری<BR>شاعر علی مولودی</P> <P class=c4>باز آمد ماه پاک ،<BR>ماه شوق و انتظار،<BR>شوق افطاری<BR>به دور سفره ی پر برکت مادر بزرگ ، بابا بزرگ</P> <P class=c4>درکنار هم به دور از واهـمه ، بی دغدغه<BR>روبروی هم ، صمیمی ،<BR>چون گلستانی پر از گل های یاس<BR>عطر افشان و گهر باران و خندان و رها.</P> <P class=c4>یک سـماور سینی چایی و فنجان های زیبایی<BR>کنارش قوری گل بوته ای از جنس چینی<BR>دم کشیده چای خوش رنگش خوشبو.</P> <P class=c4>تنگ آبی و شرابی ، شربتی ، یک کاسه آش<BR>نان تازه ، گرم و خوشبو<BR>زولبیا و بامیه چیده درون دیس خوش نقش و نگار<BR>دور تا دو&nbsp;</P> <P class=c4><IMG title="بهترین اشعار شب قدر | جدیدترین شعرها به مناسبت شب های قدر ویژه شهادت امام علی (ع)" class="aligncenter size-full wp-image-629260" alt="بهترین اشعار شب قدر | جدیدترین شعرها به مناسبت شب های قدر ویژه شهادت امام علی (ع)" src="http://www.parsnaz.com/images/2018/06/1152006600-parsnaz-com.gif" width=300 height=40></P> <P class=c4>شب قدر آمد و هنگام وصال<BR>شاعر محمد جوکار</P> <P class=c4>باز قدر آمد و شور دگری برپا شد<BR>نور قرآن ببارید ، شرری برپا شد<BR>شب قدر آمد و چشمان دلم شهلا شد<BR>شبنم عشق ببارید و شبم ، یلدا شد<BR>گه وصل آمد ، بار عام داد خداوند مهر ،<BR>عطر مهرش ز شمیم رمضان احیا شد<BR>درب دلها بگشایید ای خسته دلان<BR>ز نسیم سحری ، شورو شری برپا شد<BR>ز نوای خوش آوای یارب یارب ،<BR>ز گلستان حضورش ، شرری برپا شد<BR>عطر مهرش به دلها چراغی افروخت<BR>شب قدر آمد و سیلاب دلم ، دریا شد<BR>هله ای مشتاقان شب قدر آمد و هنگام وصال<BR>قدر این قدر بدانید که بارید</P> <P class=c4><SPAN class=c5><STRONG>بهترین اشعار شب قدر | جدید ترین شعرها به مناسبت شب های قدر ویژه شهادت امام علی «ع»</STRONG></SPAN></P></DIV></LI></DIV></UL></DIV></ACRONYM> text/html 2018-05-28T13:58:41+01:00 notebook1367.mihanblog.com رضا راد دانلود آهنگ جدید یوسف زمانی دلگیر نشو http://notebook1367.mihanblog.com/post/1 <DIV id=explanation> <H1>دانلود آهنگ جدید یوسف زمانی دلگیر نشو با بالاترین کیفیت از خزر موزیک<SPAN class=small> </SPAN></H1> <P><ACRONYM title="Really Simple Syndication"></P> <P></P></DIV> <DIV id=content> <UL> <DIV class=article> <LI><A href="http://notebook1367.mihanblog.com/" rel=bookmark>دانلود آهنگ جدید یوسف زمانی دلگیر نشو با بالاترین کیفیت از خزر موزیک</A> <DIV> <P><STRONG>دانلود آهنگ جدید یوسف زمانی دلگیر نشو</STRONG><BR>دانلود آهنگ جدید و بسیار زیبای یوسف زمانی به نام دلگیر نشو با بالاترین کیفیت از خزر موزیک<BR>دانلود آهنگ دلگیر نشو با لینک مستقیم به همراه پخش آنلاین و متن آهنگ</P> <P>Downloade Ahange Jadide Yousef Zamani Be Name Delgir Nasho</P> <P><IMG title="دانلود آهنگ جدید یوسف زمانی دلگیر نشو" class="alignnone size-full wp-image-38993" alt="MUSICSINGLE 2 دانلود آهنگ جدید یوسف زمانی دلگیر نشو" src="http://khazarmusic.net/wp-content/uploads/2018/05/MUSICSINGLE-2.jpg" width=500 height=500 sizes="(max-width: 500px) 100vw, 500px" srcset="http://khazarmusic.net/wp-content/uploads/2018/05/MUSICSINGLE-2.jpg 500w, http://khazarmusic.net/wp-content/uploads/2018/05/MUSICSINGLE-2-150x150.jpg 150w, http://khazarmusic.net/wp-content/uploads/2018/05/MUSICSINGLE-2-300x300.jpg 300w, http://khazarmusic.net/wp-content/uploads/2018/05/MUSICSINGLE-2-70x70.jpg 70w, http://khazarmusic.net/wp-content/uploads/2018/05/MUSICSINGLE-2-180x180.jpg 180w"></P> <H3>متن آهنگ یوسف زمانی دلگیر نشو</H3> <P>باید اینو از اولش میگفتم که موندن من همیشگی نیست<BR>بهونه نیس چیزایی که میگم بهت یه سری حرفا گفتنی نیست<BR>فقط اینو بدون اگه میرم بدون تو زودتر میمیرم<BR>میخوام برم یه جایی که شاید آروم بگیرم<BR>میگم میرم دلگیر نشو بعد از منم تنها نشو<BR>زندگی کن خواهش نکن نمیمونم<BR>من معذرت میخوام ازتب ه من نگو بی معرفت<BR>بهتره از درد من چیزی ندونی<BR>تقصیر من نیست دست تو هم نیست این یه اتفاق تلخه<BR>اینکه میخوامت و میرم خیلی حرفه …<BR>میگم میرم دلگیر نشو بعد از منم تنها نشو<BR>زندگی کن خواهش نکن نمیمونم<BR>من معذرت میخوام ازتب ه من نگو بی معرفت<BR>بهتره از درد من چیزی ندونی</P> <P><STRONG>دانلود همه آهنگهای یوسف زمانی</STRONG></P></DIV></LI></DIV></UL></DIV></ACRONYM>